Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το Δήμο Ωρωπού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2011, ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ωρωπού κατέθεσαν προσφυγή  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και τη Διεύθυνση Τροχαίας του Υπουργείου προστασίας του Πολίτη.
Η προσφυγή αφορά το απαντητικό σημείωμα της 20-12-2010 προς τα προαναφερθέντα υπουργεία της Αρχής σχετικά με τη δυνατότητα αποστολής προσωπικών στοιχείων ιδιοκτητών αυτοκινήτων που φέρονται να διέρχονται από τις Εθνικές Οδούς χωρίς να πληρώσουν διόδια τέλη.

Με την εν λόγω προσφυγή και για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται περιληπτικά στη συνέχεια ζητείται:
α) Να ανακληθεί το προαναφερθέν απαντητικό σημείωμα
β) Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Αρχής
γ) Να δοθεί το δικαίωμα στους προσφεύγοντες να παραστούν στην εν λόγω συζήτηση προκειμένου να εκθέσουν τους ισχυρισμούς τους.

Συνοπτικά οι κυριότεροι λόγοι κατάθεσης της προσφυγής είναι οι παρακάτω:

- Στο σημείωμα δεν ελήφθησαν υπόψη παλαιότερες γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις της Αρχής σύμφωνα με τις οποίες η χρήση καμερών προϋποθέτει την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας η οποία δεν υφίσταται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

- Η χρήση καμερών σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης της Ε.Ο Αθηνών –Λαμίας επιτρέπεται σε σταθμούς διοδίων που λειτουργούν με σύστημα ελεύθερης ροής οχημάτων χωρίς δρύφρακτο  (μπάρα), τέτοιο σύστημα όμως δεν υφίσταται στην εν λόγω Ε.Ο.

- Η εταιρία (ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε) έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή τη λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος τηλεόρασης για 3 συγκεκριμένους σκοπούς στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνεται η φωτογράφηση για τη τεκμηρίωση μη καταβολής διοδίων τελών.

- Η διατήρηση προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται για διάστημα όχι πέραν των 15 ημερών, ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ. Για διατήρηση των δεδομένων αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται ειδική άδεια της Αρχής. Όμως στο υπόψη απαντητικό σημείωμα αναγράφεται ότι τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται να τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. 

- Με την συγκεκριμένη φωτογράφηση είναι τεχνικά αδύνατο να τεκμηριωθεί η μη καταβολή διοδίων τέλους. Η διάταξη της σύμβασης που ορίζει ότι η βεβαίωση της εταιρίας στηρίζει μαζί με την φωτογράφηση την έκδοση διαταγής πληρωμής χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική αφού αναγνωρίζονται δικαιώματα δημοσίου υπαλλήλου σε υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρίας.  
 
- Καταστρατηγούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της προσφορότητας του μέτρου στις οποίες στηρίζεται ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

- Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους διοδίου είναι ο χρήστης του δρόμου και όχι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που ενδέχεται να είναι διαφορετικός και από τον οποίο σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης ζητείται η καταβολή του αντιτίμου των διοδίων.

Τέλος παρατίθεται ένα ιστορικό για ενημέρωση της Αρχής με τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στην Β.Α Αττική αντιδρούν στις παράνομες χρεώσεις που η εταιρία ΝΕΑ ΟΔΟΣ επιβάλει καθώς και το ιστορικό των νομίμων ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί.


14/1/2011